Skip to content

Klachtenregeling

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot www.solopartners.nl. En voor het tucht recht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg www.tcz.nu