Klachtenregeling

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot www.solopartners.nl. En voor het tucht recht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg www.tcz.nu